Maatregelen tegen corona

Algemeen

 • In de foyer, de traphal, de wandelgangen en de toiletten draag je een mondmasker en hou je minstens anderhalve meter afstand van personen die tot een ander gezelschap behoren.
 • Wanneer jij je verplaatst draag je een mondmasker en hou je anderhalve meter afstand.
 • In de vergaderlokalen kan je het mondmasker afzetten wanneer je zit, maar het blijft belangrijk om anderhalve meter afstand te houden. Je gaat ook bij voorkeur niet tegenover elkaar zitten.
 • Kinderen jonger dan 6 jaar moeten in geen enkel geval een mondmasker dragen.

Ventilatie

 • Ventilatie is uiterst belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We voorzien in alle lokalen een CO2-meter om de luchtkwaliteit te monitoren.
 • In de kleinere lokalen laat je minstens de ventilatieroosters openstaan en bij voorkeur ook de deuren.
 • In de podiumzaal is automatische ventilatie voorzien waardoor continu buitenlucht wordt aangevoerd. Hoe hoger de CO2-waarden hoe meer buitenlucht wordt aangevoerd.
 • Wanneer meer dan 900 ppm CO2 wordt gemeten, moet je extra ventilatie voorzien. Dat kan door ramen en deuren te openen en een luchtstroom te creëren.

Bij culturele voorstellingen

We werken bij elk evenement met het Covid Safe Ticket en daarbij gelden volgende maatregelen:

 • Er wordt een evenementzone gecreëerd waarbinnen je geen afstand moet houden, maar wel een mondmasker moet dragen.
 • Het begin en het einde van deze evenementzone wordt duidelijk aangegeven en deze zone mag enkel worden betreden door mensen met een toegangsticket voor het evenement en een geldig Covid Safe Ticket.
 • Deelnemers, artiesten, medewerkers … worden gevraagd een Covid Safe Ticket en een identiteitsbewijs voor te leggen. Hou beide klaar voordat je aan de controle komt zodat de controles snel verlopen.
 • De controle wordt uitgevoerd aan het begin van de evenementenzone, telkens wanneer je de evenementenzone (opnieuw) wil betreden. De controle op het toegangsticket gebeurd nadien.
 • Niemand mag de evenementenzone betreden zonder Covid Safe Ticket en geldig identiteitsbewijs. Zorg ervoor dat je smartphone voldoende is opgeladen zodat je het Covid Safe Ticket meerdere keren kan tonen. Indien je geen smartphone hebt, kan je ook een afgedrukt Covid Safe Ticket tonen.
 • Minderjarigen jonger dan 12 jaar en 2 maanden hebben geen Covid Safe Ticket nodig.
 • De mondmasker- en afstandsplicht geldt ook wanneer je buiten in de wachtrij staat.

Ik kom naar een voorstelling kijken maar voel me ziek. Wat doe ik best?

Ben je ziek op de dag van een activiteit (bv. voorstelling of workshop)? Blijf thuis en contacteer ons. We zorgen ervoor dat je een tegoedbon ontvangt, die je later kan gebruiken bij andere activiteiten in het cultuurcentrum. Je hoeft hiervoor geen doktersattest voor te leggen. Wie ons niet op voorhand contacteert, kan geen tegoedbon meer krijgen.

Versie 6/12/2021