Uitstappen zomer 2024

In de zomervakantie maakt de speelpleinwerking op woensdagen een uitstap. Op die dagen kunnen enkel kinderen die hiervoor op voorhand zijn ingeschreven terecht op het speelplein.

Inschrijven voor deze activiteiten is verplicht en kan vanaf dinsdag 11 juni om 18.00 uur via Ticketgang (ravels.ticketgang.eu)Meer informatie kan je vinden op https://www.uitinravels.be/inschrijven

Kinderen die niet zijn ingeschreven voor de uitstappen, kunnen helaas niet mee. Aangezien de gewone speelpleinwerking op die dagen gesloten is, kunnen zij ook niet worden opgevangen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Indien je kind ingeschreven is, maar uiteindelijk toch niet kan meegaan, vragen we om dit zo snel mogelijk te melden aan de gemeentelijke jeugddienst. Op die manier kunnen eventuele kinderen op de wachtlijst verwittigd worden om de vrijgekomen plaats in te nemen.

Contact

Jeugddienst

Adres
Gemeentelaan 60 , 2381 Ravels