Startmoment herbestemming Sint Valentinuskerk Poppel

Kom op woensdag 14 december 2022 naar het startmoment voor het herbestemmingsonderzoek voor de Sint Valentinuskerk in Poppel.

Sint Valentinuskerk Poppel

De Sint Valentinuskerk neemt in Poppel een centrale plaats in en is het baken voor zij die het dorp naderen. De religieuze activiteiten in de kerk nemen af. De restauratiewerken aan de Sint Valentinuskerk in Poppel dringen zich op. Ook de huidige gemeentezaal voldoet niet meer aan de normen.

Met dit project onderzoeken we of het kerkgebouw een nieuwe invulling kan krijgen als sociaal culturele ruimte voor de gemeenschap zodat de Sint Valentinuskerk blijvend een plek in Poppel kan hebben. Iedereen is welkom om hieraan mee te werken.

Deel je mening én ideeën tijdens de ateliers.

Meer info over het traject voor de kerk van Poppel? Het traject volgen? Dan kan op de website van de provincie Antwerpen!

Heb je zelf een idee voor de kerk? Laat het weten via onze ideeënbus.

Startmoment: Ontdek het project

Kom op woensdag 14 december 2022 naar het startmoment voor het herbestemmingsonderzoek voor de Sint Valentinuskerk in Poppel. 

Je ontdekt er het project, we informeren je over de volgende stappen van het traject. Verder gaan we meteen aan de slag tijdens een eerste atelier waar je je  ideeën kan geven en ervaringen kan uitwisselen voor een nieuwe invulling van de kerk. Tijdens de 2 volgende ateliers werken we samen met experts toe naar een toekomstrategie voor de kerk. Alle input zal een ruimtelijke vertaalslag krijgen in het scenario-onderzoek uitgevoerd door Studio Open Kerken.

  • Datum: Woensdag 14 december 2022 van 18.30 – 20.30 uur
  • Waar: Sint Valentinuskerk, Dorp 7 2382 Poppel
  • Prijs: Gratis
  • Registratie: Schrijf je hier in!
Gepubliceerd op donderdag 24 nov 2022 om 08:39