Opheffen Rook- en vuurverbod

Door de aanhoudende en uitzonderlijke droogteperiode en het afkondigen van risicocode Oranje met betrekking tot brandgevaar in natuurgebieden in de provincie Antwerpen, bestaat er een enorm risico op brandgevaar in alle bossen, natuur- en heidegebieden in de provincie Antwerpen.

Hierdoor dringen zich derhalve preventief tijdelijke maatregelen op om branden in natuur- en heidegebieden evenals in bossen te voorkomen. Daardoor wordt er een rook- en vuurverbod opgelegd:

  • het is verboden om in of grenzend aan natuur-en heidegebied evenals bossen op het grondgebied van de provincie Antwerpen kampvuren en vuur in open lucht te maken. Onder ‘grenzend aan’ wordt begrepen binnen een perimeter van 30 meter te rekenen van de rand van natuur- en heidegebied evenals bos.
  • het is verboden om te roken in natuur- en heidegebieden evenals in bossen in de provincie Antwerpen.
  • overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26,00 tot 200,00 EUR of met één van de straffen alleen.
  • deze maatregelen treden onmiddellijk inwerking tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van Antwerpen.

Cathy Berx

Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd op woensdag 4 mei 2022 om 15:51