Grafheuvels

Opgravingen brachten aan het licht dat er reeds 4000 jaar voor Christus mensen leefden in Ravels. Deze periode wordt aangeduid als het Neolithicum of de Nieuwe Steentijd. Het is in dat tijdperk dat de mensen niet langer rondzwierven, maar ter plaatse bleven en aan landbouw gingen doen.

De gevonden grafheuvels in Ravels en Weelde zijn gelegen in een oud duinengebied, dat op de waterscheidingszone ligt tussen het Maas- en Scheldebekken.

Vanaf 1500 voor Christus, in de bronstijd, werd de streek bewoond door mensen die uit Midden-Europa kwamen. Zij zijn waarschijnlijk de bouwers van de grafheuvels in Weelde (Hoogeindse Bergen). Deze vier gerestaureerde grafheuvels zijn geen alleenstaand feit, ook in Nederland werden er aangetroffen (in Goirle, in Hilvarenbeek, in Veldhoven en elders in de omgeving).

De grafheuvels aan de Hoogeindse Bergen zijn gelegen vlakbij wandelknooppunt 54, in de richting van knooppunt 42.

De grafheuvels van Klein Ravels dateren uit de vroege en midden IJzertijd, 700 - 250 jaar vóór Christus. Daar liggen 12 gerestaureerde grafheuvels van de Urnenveldencultuur. Deze bevinden zich tussen wandelknooppunten 66 en 76.