Medische fiche

De medische fiche is een document dat ouders dienen in te vullen voor aanvang van de speelpleinwerking. Aangezien we dit als gemeentebestuur niet langer dan een jaar mogen bewaren, vragen we ouders om deze fiche jaarlijks opnieuw in te vullen. Zo beschikken we zeker ook over de juiste gegevens.

Het ingevulde document kan afgeleverd worden bij de gemeentelijke jeugddienst of doorgemaild worden naar jeugddienst@ravels.be.