Gewestbossen

Ligging

Het Gewestbos van Ravels is gelegen ten noorden van de stad Turnhout. Je kunt dit bos bereiken via de grote weg tussen Tilburg en Turnhout en door in Ravels de bordjes met ´Boshuis´ te volgen. Zo kom je vanzelf bij het Gewestbos van Ravels uit. Je kunt ook de doorgaande weg tusssen Weelde en Arendonk volgen. Aan de centrale dreef, de Marneffedreef, werd een parking voorzien (langs de Arendonksesteenweg). Daar bevindt zich een groot infobord met een plattegrond van het bos.

Algemene beschrijving

Tot het begin van de 20ste eeuw was Ravels een licht glooiend heidegebied met stuifzanden en talrijke vennen. In 1903 en 1904 werden deze uitgestrekte heidevelden aangekocht door de Belgische Staat. Het hele gebied werd een proefveld voor bebossingsmethodes voor Kempense heidegronden. De bevolking van Ravels werd ingezet bij de grondbewerking, beplanting, bemesting en andere werkzaamheden.

Momenteel treffen we in het Gewestbos van Ravels verschillende landschappen aan. De bossen bestaan uit loof- en naaldbomen. Deze bossen worden afgewisseld met oude vennen, heide, weiden en mooie wegbermen. Eén van de vennen werd omgevormd tot een schilderachtige vijver. Het bekendste ven wordt het Kesseven genoemd. Het huidige bosbeheer streeft naar een meer ongelijkjarig en ongelijkvormig bos. Natuur krijgt meer kansen. De 35 meter-hoogtelijn die het Gewestbos doorkruist, vormt trouwens een gedeelte van de scheiding tussen het Maas- en Scheldebekken. Aan de éne kant van deze lijn stroomt het water richting Maas en aan de andere kant richting Schelde. In Rijkevorsel, langs het kanaal Turnhout-Schoten staat overigens een informatiepaneel waarop de volledige ‘waterscheidingslijn’ is weergegeven.

Praktische informatie

  • Dit ca 1000 ha aaneengesloten gebied is opengesteld voor bezoekers in beheer van het Agentschap Natuur en Bos, maar men moet wel op de paden blijven.
  • Talrijke picknicktafels en banken staan ter beschikking van de bezoekers van het Gewestbos.
  • De twee bekendste vennen van het bos zijn het Kesseven en het Klotgoor, te vinden langs de Marneffedreef aan de kant van het kanaal.
  • Aan de rand van het bos bevindt zich het Boshuis. Dit is een educatief museum over het bos en zijn bewoners.