Deelnamebonnen over - Wat nu?!

In het verleden kon je online of via de onthaalbalie van het gemeentehuis deelnamebonnen aankopen voor de speelpleinwerking. Daarnaast diende je op de jeugddienst een ingevulde medische fiche van je kind te bezorgen. Dit volstond om je kinderen te laten deelnemen aan het speelplein.

Recent wijzigde echter de wetgeving betreffende fiscale attesten kinderopvang. Voortaan dienen kosten van kinderopvang automatisch te verschijnen in de belastingaangifte van de ouders. Deze nieuwe regelgeving verplicht ons om onze werkwijze aan te passen en over te schakelen op een online inschrijvingssysteem.

Heb je voor deze zomer al deelnamebonnen aangekocht of heb je er nog over van afgelopen jaar? Zorg dat je zo snel mogelijk een gezinsaccount aanmaakt via ons nieuwe inschrijvingssysteem. Meer informatie en een uitgebreide handleiding vind je op uitinravels.be/inschrijvingen-speelpleinwerking. Van zodra dit gebeurd is, kan je langskomen bij de jeugdconsulent om je deelnamebonnen in te leveren. Het saldo van alle ongebruikte bonnen zal de jeugdconsulent opladen in de portefeuille van je gezinsaccount. Dit bedrag kan je dan gebruiken om je kind in de toekomst in te schrijven voor de speelpleinwerking.

Resterende deelnamebonnen inleveren

Je resterende deelnamebonnen inleveren bij de jeugdconsulent kan op volgende momenten:

  • Maandag 26 juni tussen 09.00 uur en 11.00 uur
  • Dinsdag 27 juni tussen 16.00 uur en 18.00 uur

Je kan vrij langskomen op het gemeentehuis. Vooraf een afspraak maken is niet nodig.

Ook op een later moment kan je jouw resterende deelnamebonnen nog binnenbrengen op de jeugddienst. Je hebt hiervoor nog de kans tot en met 30 juni 2024. In dit geval vragen we wel om vooraf contact op te nemen met de jeugddienst op het nummer 014 65 41 72 of via jeugddienst@ravels.be.