Aankoop deelnamebonnen

Het is belangrijk dat je deelnamebonnen koopt voor elke halve dag dat je kind naar de speelpleinwerking komt. Als je meerdere kinderen hebt, koop je dus bonnen voor elk kind. 

Je kan de deelnamebonnen bij voorkeur online kopen.

Koop hier je deelnamebonnen!


De bonnen kunnen ook aangekocht worden in het gemeentehuis. Hiervoor dien je vooraf een afspraak te maken. 

De kinderen nemen per halve dag dat ze naar de speelpleinwerking komen een bon mee en geven deze aan de (hoofd)monitor als bewijs van betaling.