Fiscale attesten kinderopvang en mutualiteitsattesten

Fiscale attesten kinderopvang

Is je kind jonger dan 14 jaar? Als ouder heb je recht op een fiscaal attest kinderopvang voor de meeste activiteiten waaraan het deelneemt. Hiermee kan je een belastingvermindering krijgen. Dit attest wordt automatisch opgemaakt in het eerste kwartaal volgend op het jaar waarin de activiteit doorging. Je kan het terugvinden via ravels.ticketgang.eu (zie tabblad 'Attesten'). Je krijgt dit ook aan in je mailbox. Tot slot kan je het ook terugvinden op Mijn Burgerprofiel. De gegevens van dit attest worden automatisch ingevuld in jouw elektronische belastingaangifte.

 

Attesten ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen betalen een gedeelte van de kosten terug van speelpleinwerkingen, vakantiekampen, sportkampen ... Ook hiervoor kan je een attest terugvinden via ravels.ticketgang.eu (zie tabblad 'Attesten'). Dit is beschikbaar van zodra de betreffende activiteit afgelopen is. Je hoeft dit enkel te bezorgen aan je ziekenfonds. 

Let op: in tegenstelling tot het fiscaal attest kinderopvang, krijg je het attest voor het ziekenfonds niet aan in je mailbox. Je kan het ook niet downloaden via Mijn Burgerprofiel.