Tumuliekes

In samenwerking met collectief MOOS presenteren wij een nieuwe Kempische lekkernij: de ‘Tumuliekes’.

Deze koekjes zijn geïnspireerd op grafheuvels of tumuli uit de ijzertijd zoals we die terugvinden op ‘Het Heike’ in Ravels.

De bodem van zanddeeg is een lekkere vertaling van onze Kempense zandgrond. Op deze knapperige bodem ligt een zacht heuveltje met een amandel in die verwijst naar de urn.

De Tumuliekes zijn te verkrijgen bij:
Dilen Brood & Banket
Klein Ravels 24, 2380 Ravels of Gemeentelaan 61, 2381 Ravels.
www.bakkerijdilen.be

Bekendmaking Gemeentelaan 61, 2381 Ravels