Richtlijnen sport coronavirus

(laatste update 01/07/2020)

sporthal heropent

Indoor sporten: 

De gemeentelijke sporthal en -zalen zullen opnieuw kunnen gebruikt worden vanaf 1 juli 2020, maar onder strikte voorwaarden. Verenigingen die de sportzalen willen gebruiken, kunnen de mogelijkheden bespreken met de gemeentelijke sportdienst via sportdienst@ravels.be of 014 65 67 04.

Niet alle reservaties kunnen worden toegestaan en we vragen ook aan de gebruikers om extra inspanningen te leveren. Enkel dan is een veilig gebruik van de infrastructuur mogelijk:

  • gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om te oordelen of een activiteit mag georganiseerd worden en aan welke voorwaarden ze dan moeten voldoen (bv. afstandsregels, hygiënemaatregelen, maximum aantal personen …).

  • gebruikers zijn zoals steeds zelf verantwoordelijk om de lokalen en materialen te poetsen na gebruik, maar we vragen dat nu ook grondiger te doen en te ontsmetten. Het noodzakelijke poets- en ontsmettingsmateriaal zal door de gemeente voorzien worden.

  • een gebouw mag niet gelijktijdig door meerdere gebruikers gebruikt worden, behalve sporthal ’t Molenslop en De Wouwer waar een beperkt gecombineerd gebruik wel kan.

  • Eenzelfde lokaal wordt bij voorkeur maar door 1 gebruiker per dag gebruikt.

  • Indien reeds goedgekeurde reservaties hierdoor niet langer kunnen doorgaan, kan bekeken worden of een andere zaal kan gereserveerd worden onder dezelfde financiële voorwaarden.

Outdoor sporten: 

Sportterreinen Baetenheide zijn opnieuw opengesteld voor sportief gebruik mits de gebruiker zich houdt aan de voorwaarden zoals hierboven omschreven.

De sportterreinenterreinen Baetenheide kan je opnieuw reserveren. De kleedkamers en sanitair kunnen nog niet gebruikt worden.

 

Ook andere openbare terreinen zoals deze aan De Brouwerij kunnen gebruikt worden om te sporten, individueel of in groep (max. 20 personen en onder begeleiding van trainer of meerderjarige toezichter).
We vragen wel om rekening te houden met elkaar. Is het druk? Ga dan opnieuw naar huis en kom op een andere moment terug om te sporten.


De gemeentelijke skateterreinen kunnen eveneens opnieuw gebruikt worden.

 

Materiaal

Het gebruik van materiaal (speren, tennisballen, voetballen, palletjes …).

Elke sport is daarin anders. Het delen van sportmateriaal is op zich toegelaten, maar het voorzichtigheidsprincipe moet hier toch toegepast worden. Ontsmetting voor en na gebruik is nodig. 

Volg hierin steeds de richtlijnen van de betreffende sportfederatie.

Iedere sporter draagt hygiënische verantwoordelijkheid. Een club kan materiaal voorzien, maar het is de sporter die ermee aan de slag moet om zijn materiaal en handen te ontsmetten.

Protocols 

 

ISB en Sport Vlaanderen maakten prototcols op gericht naar verschillende doelgroepen (sporters, ouders, trainers, G-sporters, bestuurders,...) :

 

Algemene principes zoals voldoende afstand en hygiëne blijven uiteraard ook steeds van kracht. 

 

 

Heb je nog specifieke vragen? Deze kan je steeds stellen aan sportdienst@ravels.be.

 

 

 

corona 2