Oordoppen op maat

De jeugdraad van Ravels organiseert in samenwerking met het welzijnsoverleg en het gemeentebestuur een groepsaankoop van oordoppen op maat. Jongeren uit Ravels kunnen zo op een kwalitatieve en duurzame manier hun gehoor beschermen tijdens fuiven, festivals... De groepsaankoop is bedoeld voor jongeren tussen 15 en 25 jaar die in Ravels wonen.

Praktische informatie

Gehoor

Goed kunnen horen is cruciaal in deze samenleving waar communicatie centraal staat. Gehoorschade kan hierdoor erg vervelend zijn: een toon die niet meer weggaat, bepaalde tonen die je niet meer hoort, moeilijk mensen verstaan in luide omgevingen... Iedereen is wel eens thuis gekomen na een feestje met een ruis in de oren, maar wat als deze niet meer weggaat? Er is geen weg terug. Daarom is het belangrijk onze oren te beschermen vóór het te laat is. Oordoppen op maat zijn de veiligste manier om dit te doen als je veel met lawaai wordt geconfronteerd. Daarom bieden we deze groepsaankoop aan. 

Oordoppen

De oordoppen zijn type MEP 2G met een vlakke muziekfilter. Dit wilt zeggen dat alle geluidsfrequenties op een gelijk niveau gedempt worden en er geen vervorming is bij het luisteren van muziek. Er is keuze tussen 3 filters, die staan voor de decibels die worden gedempt: 15db, 19db en 22db. 

Kostprijs: €90

Normale prijs: €150

De meeste ziekenfondsen voorzien bovendien nog een terugbetaling, bovenop deze kostprijs.

Opmeetmoment

Tijdens dit moment wordt de vorm van je oor opgemeten, om zo je oordoppen op maat te maken.
Zorg ervoor dat je geen oorstoppen hebt (opstapeling van oorsmeer). Dan kan de vorm van jouw oor niet opgemeten worden. Je kan stoppen laten verwijderen door je huisarts.

Drie à vier weken na het opmeetmoment, moet je even terugkomen voor een kwaliteitstest van de oordoppen. Dan wordt ook een lektest afgenomen. Indien er een lek is, worden de oordoppen opnieuw gemaakt (zonder extra kosten). Deze momenten worden later nog gecommuniceerd.

Betaling: na het opmeetmoment krijg je een factuur via e-mail. Je oordoppen gaan in productie na betaling.

De opmeetmomenten gaan door op:

vrijdag 29 maart in jeugdhuis De Sjepap (Weeldestraat 96, 2381 Ravels) van 18u00 tot 20u00: inschrijven via deze link

woensdag 10 april in jeugdhuis De Kromme (Krommendijk 100, 2382 Ravels) van 18u00 tot 20u00: inschrijven via deze link

Gelieve zo stipt mogelijk op tijd te zijn. Een pasmoment duurt ongeveer 5 minuten.

BIJKOMENDE INFO: via deze link kan je je algemene gegevens doorgeven. Belangrijk dat deze ook worden ingevuld en doorgestuurd.

Als er te weinig inschrijvingen zijn voor een opmeetmoment, wordt dit afgelast of verkort. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Inschrijven kan tot een week voor het opmeetmoment.

De groepsaankoop is gericht op jongeren tussen 15 en 25 jaar. Als je je inschrijving voltooit, engageer je je om aanwezig te zijn op het moment dat wordt gecommuniceerd. Heb je je geregistreerd, maar kun je toch niet meer komen? Annuleer dan zo snel mogelijk je afspraak. 


Annulaties, vragen en meer info gebeuren via lien.de.wachter@ravels.be of 014 65 41 72