Medische fiche

Aan de ouders wordt gevraagd om jaarlijks een medische fiche in te vullen waarop de belangrijkste medische gegevens van hun kind(eren) staan vermeld, alsook de contactgegevens van de ouders en de huisdokter. 
Indien een kind ziek wordt tijdens de speelpleinwerking worden onmiddellijk de ouders verwittigd. Indien dringende hulp noodzakelijk is, zal de hoofdmonitor zelf contact opnemen met de huisdokter en/of hulpdiensten. 

De medische fiche kan je hier downloaden en ingevuld terug bezorgen aan de dienst communicatie/onthaal of de gemeentelijke jeugddienst.

Bekendmaking Eykantpad 4, 2381 Ravels