Praktische info

Inschrijven en betalen kan enkel online vanaf dinsdag 12 februari 2019 om 18.00 uur via: www.uitinravels.be. Uitgezonderd filmvoorstellingen. 

Vanaf woensdag 13 februari 2019 kan u ook inschrijven bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten: tel. 014 65 48 65 - jeugddienst@raels.be of aan de vrijetijdsbalie, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels

BELANGRIJK:

· Als je kind toch niet kan deelnemen, willen we vragen om dit zo snel mogelijk door te geven zodat iemand anders de vrijgekomen plaats kan innemen.

· Na inschrijving ontvang je een ticket. Dit ticket moet meegebracht worden naar de activiteit en geldt als bewijs van inschrijving!

· Gelieve de uren van de activiteiten te respecteren! Zorg ervoor dat je je kind(eren) op de juiste uren kan afzetten en ophalen. Indien je kind zelfstandig de activiteit mag verlaten, moet je dit aankruisen op het ticket dat je ontvangt na inschrijving.

· Het is steeds mogelijk dat er foto’s genomen worden tijdens de activiteiten. Deze kunnen nadien gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, in folders…

· De kinderen zijn tijdens de activiteiten verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.